MILIEU

Economisch verantwoord ondernemen met oog voor (voedsel)veiligheid en milieuvriendelijke oplossingen als bio-energie en duurzame afvalverwerking.

Lees verder >

 

NIEUWS

Onzekere situatie rondom stikstofdepositie
Voorkom vertraging van plannen op door stikstofdepositie.
Uitstel driftreductieplicht
De driftreductieplicht van gewasbeschermingsmiddelen in glastuinbouw en open teelt wordt uitgesteld.
Wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw
SPA WNP ingenieurs volgt de ontwikkelingen op de voet.

 

 

BOUW

Bij het bouwen of verbouwen van een bouwwerk staat het realiseren van een comfortabele, veilige en gezonde omgeving om in te kunnen wonen, werken, leren of recreëren voorop.

Lees verder >

 

 

 

 

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor duurzaam bouwen (GPR)
SPA WNP ingenieurs heeft een GPR oplevercertificaat opgesteld voor 43 gebouwde woningen in het plan “Vathorst Eiland 4” te Amersfoort.
Volksgezondheid, emissies van veehouderijen en spuitzones
Uitwisseling kennis en actuele praktijkervaring over spuitzones en locatiespecifiek spuitzone onderzoek en standpunten StAB.
De laatste ontwikkelingen in bouw, milieu en ruimte
SPA WNP ingenieurs bewijst zich graag als deskundige advies- en uitvoeringspartner.