MILIEU

Economisch verantwoord ondernemen met oog voor (voedsel)veiligheid en milieuvriendelijke oplossingen als bio-energie en duurzame afvalverwerking.

Lees verder >

 

NIEUWS

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
In het Activiteitenbesluit zijn sinds kort nieuwe regels opgenomen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Hernieuwde ABM-toetsing
Er is een nieuwe “tool” uitgebracht om de waterbezwaarlijkheid te kunnen bepalen.
Nieuwe Wet natuurbescherming
De nieuwe Wet natuurbescherming betekent een vereenvoudiging en vermindering van regels.

 

 

BOUW

Bij het bouwen of verbouwen van een bouwwerk staat het realiseren van een comfortabele, veilige en gezonde omgeving om in te kunnen wonen, werken, leren of recreëren voorop.

Lees verder >

 

 

 

 

Samenwerking beklonken met nieuwe naam
SPAingenieurs en WNP raadgevende ingenieurs gaan samen als SPA WNP ingenieurs.
Nominatie Nationale Business Succes Award 2016
SPA WNP ingenieurs heeft een nominatie in de wacht gesleept voor de Succes Award 2016.
Vaste spuitzones
Er is nog onduidelijkheid in hoeverre mensen aan drift van pesticiden blootgesteld worden.