MILIEU

Economisch verantwoord ondernemen met oog voor (voedsel)veiligheid en milieuvriendelijke oplossingen als bio-energie en duurzame afvalverwerking.

Lees verder >

 

 

NIEUWS

PGS 15: wat betekent het voor uw bedrijf?
Werkt uw bedrijf met gevaarlijke stoffen? Dan krijgt te maken met de PGS 15 nieuwe stijl. We lichten de belangrijkste wijzigingen alvast toe.
Emissiehandel: zo werkt het
Tot eind juni konden bedrijven gratis emissierechten aanvragen bij de Nederlandse Emissieautoriteit. Deze controleert nu de gegevens.
Check of uw bedrijf voldoet aan de milieuwetgeving!
Als ondernemer werkt u hard aan een mooi product. Tegelijk moet u voldoen aan complexe milieuwetgeving. SPA WNP helpt met een compliance check.

 

 

BOUW

Bij het bouwen of verbouwen van een bouwwerk staat het realiseren van een comfortabele, veilige en gezonde omgeving om in te kunnen wonen, werken, leren of recreëren voorop.

Lees verder >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houthandel Lambert van den Bosch bespaart energie. En u?
Volgens de Informatieplicht energie moeten bedrijven energiebespa-rende maatregelen nemen. SPA WNP deed een check voor Houthandel Lambert van den Bosch.
Stikstofdepositie? SPA WNP helpt met AERIUS
Heeft u bouwplannen? Het bevoegd gezag vraagt dan om een stikstofdepositieberekening voor het bouwen (en slopen). SPA WNP verzorgt deze berekening en geeft advies over intern salderen.
Elektrische laadpaal straks verplicht bij nieuwbouw
Vanaf 2020 moeten nieuwe bedrijfspanden per 10 parkeervakken ten minste 1 laadpaal hebben voor elektrische auto's.