MILIEU

Economisch verantwoord ondernemen met oog voor (voedsel)veiligheid en milieuvriendelijke oplossingen als bio-energie en duurzame afvalverwerking.

Lees verder >

 

NIEUWS

Nominatie Nationale Business Succes Award 2016
SPA WNP ingenieurs heeft een nominatie in de wacht gesleept voor de Succes Award 2016.
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
In het Activiteitenbesluit zijn sinds kort nieuwe regels opgenomen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Hernieuwde ABM-toetsing
Er is een nieuwe “tool” uitgebracht om de waterbezwaarlijkheid te kunnen bepalen.

 

 

BOUW

Bij het bouwen of verbouwen van een bouwwerk staat het realiseren van een comfortabele, veilige en gezonde omgeving om in te kunnen wonen, werken, leren of recreëren voorop.

Lees verder >

 

 

 

 

Samenwerking beklonken met nieuwe naam
SPAingenieurs en WNP raadgevende ingenieurs gaan samen als SPA WNP ingenieurs.
Visie Magazine interview met Tineke Noorman
Kwaliteit voor alles, met een persoonlijke aanpak en vanuit de menselijke maat.
Vaste spuitzones
Er is nog onduidelijkheid in hoeverre mensen aan drift van pesticiden blootgesteld worden.