Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) voor duurzaam bouwen

In opdracht van Heijmans Woningbouw berekende SPA WNP ingenieurs voor 43 nieuwbouwwoningen in Amersfoort de ‘GPR Gebouw’ score. Met als doel: in een vroeg stadium de duurzaamheid van de woningen inzichtelijk maken.

Vijf thema’s voor GPR

GPR staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn. Het is een methode om de duurzaamheid van een gebouw te beoordelen aan de hand van gemaakte ontwerpkeuzes. Hierbij kijk je naar vijf thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Al deze peilers hebben invloed op elkaar. Je moet de GPR Gebouw score dan ook altijd als geheel zien. Want maatregelen voor bijvoorbeeld een goede energiescore kunnen weer een nadelig effect hebben op het thema milieu.

Controle en scores

Voor de GPR Gebouw score van de woningen in Amersfoort voerden we ter plekke een inspectie uit. Zo konden we controleren of de gerealiseerde situatie overeenkomt met de situatie zoals verwacht volgens de ontwerp- en uitvoeringsstukken. Na de inspectie hebben we de uitgebreide vragenlijst van GPR Gebouw ingevuld en de scores berekend.


De behaalde GPR scores:

- Energie: 9,8 / 10;

- Milieu: 5,6 / 10;

- Gezondheid: 7,7 / 10;

- Gebruikskwaliteit: 7,6 / 10;

- Toekomstwaarde: 6,4 / 10.

Oplevercertificaat

Met deze scores hebben we het GPR Gebouw oplevercertificaat opgesteld. Hiermee heeft Heijmans Woningbouw een heldere beoordeling van zowel bouwkwaliteit als duurzaamheid van de woningen.

Meer weten over de GPR gebouw berekening?

Het GPR Gebouw oplevercertificaat vindt u op de website: http://gprprojecten.nl/Home/Details/49419/43-woningen-Amersfoort