MILIEU

Economisch verantwoord ondernemen met oog voor (voedsel)veiligheid en milieuvriendelijke oplossingen als bio-energie en duurzame afvalverwerking, maar ook voldoen aan wet- en regelgeving en groeimogelijkheden zo goed mogelijk benutten.

 

SPA WNP ingenieurs denkt met u mee, onder andere over het tijdig krijgen van omgevingsvergunning of het oplossen van knelpunten die milieuhinder veroorzaken.

 

SPA WNP ingenieurs en de circulaire industrie
Van afval naar grondstof, dat is het kernidee achter de circulaire economie. Waar mogelijk draagt SPA WNP ingenieurs een steentje bij. Bijvoorbeeld bij PolystyreneLoop.
Nieuwe boomgaard? Check de spuitzone
Fruittelers zijn zich niet altijd bewust van de eisen over spuitzones. SPA WNP ingenieurs doet onderzoek en adviseert.
Pluimveeslachterij kan verder groeien
Ontvankelijke en complete aanvraag omgevingsvergunning dankzij continu afstemmen en tijdig overleg.
Onderzoek spuitzone naar spuitdrift bij voetbalcomplex
Er is een onderzoek spuitzone naar spuitdrift uitgevoerd vanwege het voornemen om voetbalcomplex Egmonden te realiseren.
Duurzame energie voor diervoederbedrijf ForFarmers
Diervoederbedrijf ForFarmers wil duurzame energie opwekken en is daarom van plan een biomassa-energiecentrale te bouwen in Lochem
Geluid heien damwanden en buispalen Goese Kade
Het geluid van het heien van damwanden en buispalen is beoordeeld in verband met de bouwactiviteiten voor de nieuwe sluis bij Terneuzen.
Onderzoek spuitzone appelboomgaard
We hebben een spuitzone onderzoek uitgevoerd voor uitbreiding van fruitbedrijf in Geldermalsen.
CO2 prestaties in Zeeland
Drie bekende bedrijven in Zeeland te weten: Hoondert, Martens Cleaning en Kamps straalbedrijf waren op zoek naar opties voor het verminderen van hun CO2-uitstoot.
Stikstofrechten op tijd vastgelegd
De PAS maakt economische ontwikkeling mogelijk zonder dat dit nadelige effecten heeft op stikstofgevoelige natuurgebieden.
MER onderzoek Yara
SPA WNP ingenieurs heeft een milieueffectrapportage (MER) opgesteld voor het Ureum 8 project.
Geluidvisie Wageningen Campus
Met de geluidvisie voor de campus wil de gemeente o.a. de geluidruimte op de bouwkavels beheren en flexibel in kunnen zetten.
Geluidreducerende maatregelen nieuwbouw
Naast een hotel/restaurant met feestzaal wil de gemeente Wijk bij Duurstede nieuwe appartementen bouwen.
Spuitzone fruitboomgaard
Er is gericht een locatiespecifiek onderzoek gedaan naar de spuitzone die geldt vanuit de nabijgelegen fruitboomgaard.
Bestemmingsplan voor nieuwe melkveehouderij
We hebben naast het maken van het bestemmingsplan ook onderzoeken uitgevoerd voor geluid en stikstofdepositie.
PGS 15 compliance check voedingsmiddelen producent
Voor een voedingsmiddelen producent heeft SPA WNP ingenieurs een PGS 15 compliance check uitgevoerd.
Locatiespecifiek onderzoek spuitzones
In de ruimtelijke ordening verdienen spuitzones aandacht.