MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemenNatuurlijk weet u wel wat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is. Maar hoe geeft u MVO nu handen en voeten? Bij SPA WNP ingenieurs zien wij het als onze maatschappelijk taak u te helpen bij het verwezenlijken van uw MVO-ambities.

MVO gaat verder dan de (wettelijke) regels. Bijvoorbeeld omdat afnemers, medewerkers, buurtbewoners of de publieke opinie dit van u verlangen. Of omdat uw bedrijf meer kan bijdragen aan de wereld dan winst maken. 

 

SPA WNP ingenieurs bekijkt MVO graag van de positieve kant. Wij zien MVO als een bron van inspiratie en innovatie. Van besparing en dus kostenvermindering. Maar ook van bedrijfstrots. En zelfs van klantenbinding en daarmee een bestendige toekomst. Wij kunnen diverse normen en richtlijnen toepassen als hulpmiddel bij MVO, zoals de ISO 26000, de CO2-Prestatieladder en de MVO-Prestatieladder.

Hoe behaalt u winst met MVO?