Gezondheidsrisico fijnstof steeds belangrijker
Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Maatregelen om uitstoot te beperken zijn dus belangrijk. Hoe voldoet u aan uw verplichtingen?
Vanaf 2019: Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven
Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 25.000 m3 aardgas of meer dan 50.000 kWh elektriciteit?
Blijf op de hoogte: nieuwsbrief najaar 2018
SPA WNP volgt nieuwe technieken en ontwikkelingen op de voet. We houden u op de hoogte én denken mee over de gevolgen in uw situatie.
Zorgen geluidsoverlast warmtepompen ongegrond
Warmtepompen zijn sterk in opkomst. We krijgen dan ook steeds vaker vragen over mogelijke geluidhinder.
Bestemming Plattelandswoning, maak er gebruik van
Wonen op het platteland? In een agrarische bedrijfswoning is meer mogelijk dan u denkt!
Berekening stikstofemissie bij ruiming V1-raket
In een natuurgebied bij Zutphen moet een explosief worden geruimd. SPA WNP berekende of een vergunning nodig is.
Spuitzone op drift
De standaard richtafstand van spuitzones gaat van 35 naar 40 meter. Een uitspraak van de Raad van State maakt dit duidelijk. Driftcurves uit 2012 zijn voortaan leidend.
Nieuwe richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks
In april 2018 is de PGS 31 nieuwe stijl gepubliceerd. Wat betekent de nieuwe richtlijn voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen voor u?
Nieuwe regels voor opslag brandbare vloeistoffen
Met de richtlijn PGS 29 gelden nieuwe regels voor de bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks.
SPA WNP ingenieurs en de circulaire industrie
Van afval naar grondstof, dat is het kernidee achter de circulaire economie. Waar mogelijk draagt SPA WNP ingenieurs een steentje bij. Bijvoorbeeld bij PolystyreneLoop.
Meer branches verplicht tot energiebesparing
Vanaf 1 januari 2018 zijn 7 nieuwe branches verplicht om maatregelen voor energiebesparing te nemen. U ook? SPA WNP inventariseert wat dit betekent.
Juridische waarborg voor biologische teelt
Biologische fruitteelt is goed voor mens en milieu. Toch zijn planregels of vergunningvoorschriften nodig.
Met plezier naar het werk
​SPA WNP ingenieurs is een prettig bedrijf om te werken. Dat blijkt uit een onderzoek onder onze medewerkers. We zijn blij met onze tevreden en gemotiveerde mensen!
Maatwerk nodig voor geuremissie
Omgevingsdiensten gaan verschillend om met geuremissie. Maatwerk is dus nodig.
Dekkende vergunning nog belangrijker in Omgevingswet
Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren diverse gemeenten met integrale plannen.
Fundustry topbestemming in alle opzichten
Voor Fundustry Moordrecht verzorgde SPA WNP ingenieurs een nieuw bestemmingsplan.
Driftreductieplicht stap dichterbij
Op 14 juli is een wijziging gepubliceerd van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hiermee komt verplichte driftreductie van 75% in zicht.
Parklaan in impasse door het PAS
Onduidelijkheid rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kan grote gevolgen hebben voor bouwplannen. Zoals bij de Parklaan in Ede-Oost.
Pluimveeslachterij kan verder groeien
Ontvankelijke en complete aanvraag omgevingsvergunning dankzij continu afstemmen en tijdig overleg.
Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor duurzaam bouwen (GPR)
SPA WNP ingenieurs heeft een GPR oplevercertificaat opgesteld voor 43 gebouwde woningen in het plan “Vathorst Eiland 4” te Amersfoort.

Gearchiveerd nieuws