Emissiehandel: zo werkt het

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren, wil de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen verminderen. De handel in emissierechten (het European Emission Trade System) is hierbij een belangrijk instrument. Het gaat dan om het recht om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten. Doordat vragers en aanbieders handelen in emissierechten, krijgt broeikasgasuitstoot een prijs.

Gratis emissierechten

Aan de hand van diverse gegevens kunnen bedrijven gratis emissierechten krijgen voor de periode 2021-2030. De toewijzing vindt plaats over twee periodes van vijf jaar. De emissies binnen een inrichting worden onderverdeeld in verschillende benchmarks (product, warmte, brandstof of proces). Voor elke periode gelden nieuwe benchmarkwaarden. Tot 30 juni 2019 konden bedrijven gegevens indienen om in aanmerking te komen voor gratis emissierechten. Tot en met september 2019 controleert de Nederlandse Emissieautoriteit de ingediende gegevens en stuurt deze naar de Europese Commissie. Op basis van deze gegevens stelt de Europese Commissie voor het eind van dit jaar de benchmarkwaarden vast en berekent de toewijzing. 

 

Meer weten over emissierechten?