Dominique van Wonderen

Junior technisch medewerker milieu

“Het productieproces zo ontwerpen dat voedsel, energie en water zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Dat staat centraal in de studie Sustainable Food Process Engineering, die ik in 2017 heb afgerond. Het brede karakter van de studie sprak mij erg aan. Ook als junior technisch medewerker milieu bij SPA WNP heb ik te maken met uiteenlopende aspecten en een verscheidenheid in onderzoek. Van akoestiek en luchtkwaliteit tot geur en stikstofdepositie - in combinatie met aandacht voor (voedsel)veiligheid en milieuvriendelijke oplossingen. Een afwisselende baan dus!”