Locatiespecifiek onderzoek spuitzones

 

In de ruimtelijke ordening verdienen spuitzones aandacht. Zeker als in de bestemmingsplanprocedure wordt afgeweken van de richtafstand van 50 meter tussen gevoelige functies en agrarische gronden waarop gewassen worden verbouwd. Voor die gevallen voeren wij locatiespecifiek onderzoek uit op basis van wetenschappelijk onderzoek.

 

Zo maken we gebruik van onderzoek van Plant Research International (PRI) uit Wageningen over driftpercentages en blootstelling bij bespuitingen van een fruitboomgaard. Ook maken we gebruik van informatie over de werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen en wettelijke voorschriften, onder andere van het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). 

 

We berekenen precies wat een verantwoorde spuitzone is gegeven de lokale praktijksituatie en de invulling van het bestemmingsplan. Met een locatiespecifiek onderzoek naar de spuitzone en borging van maatregelen in planregels, is een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gegarandeerd en de juridische risico’s minimaal.


Meer weten over locatiespecifiek onderzoek spuitzones?