Onderzoek spuitzone appelboomgaard

Randweg, Geldermalsen

 

Een fruitbedrijf aan de Randweg in Geldermalsen is voornemens om het agrarisch perceel beter te benutten door 350 appelbomen extra aan te planten. Hiervoor zijn al palen geslagen ter ondersteuning van de jonge fruitbomen. De palen staan tot op circa 35 meter afstand van een woning van derden. Daarom was de vraag van de gemeente te onderzoeken of de uitbreiding kon.

 

Om aan te tonen dat er geen nadelig effect ondervonden wordt door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de nieuwe fruitbomen heeft SPA WNP ingenieurs een spuitzone onderzoek uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar de lokale situatie en omstandigheden en wat planologisch in de omgeving maximaal mogelijk is.

 

Op basis van het spuitzone onderzoek is geconcludeerd dat er tussen de aan te planten fruitbomen en de gevoelige bestemming een voldoende grote ruimtelijke scheiding blijft om een goed woon- en leefklimaat te waarborgen. 

 


Wilt u als fruitteler meer weten over spuitzone onderzoek?