MILIEU

Economisch verantwoord ondernemen met oog voor (voedsel)veiligheid en milieuvriendelijke oplossingen als bio-energie en duurzame afvalverwerking.

Lees verder >

 

 

NIEUWS

Monument verduurzamen? SPA WNP geeft advies
​Energiegebruik verminderen, kiezen voor duurzame opwekking van elektriciteit: een monumentaal pand verduurzamen is vaak een complexe opgave. Wij geven integraal advies.
PGS 15: wat betekent het voor uw bedrijf?
Werkt uw bedrijf met gevaarlijke stoffen? Dan krijgt te maken met de PGS 15 nieuwe stijl. We lichten de belangrijkste wijzigingen alvast toe.
Emissiehandel: zo werkt het
Tot eind juni konden bedrijven gratis emissierechten aanvragen bij de Nederlandse Emissieautoriteit. Deze controleert nu de gegevens.

 

 

BOUW

Bij het bouwen of verbouwen van een bouwwerk staat het realiseren van een comfortabele, veilige en gezonde omgeving om in te kunnen wonen, werken, leren of recreëren voorop.

Lees verder >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrische laadpaal verplicht bij nieuwbouw
Vanaf 10 maart moeten nieuwe bedrijfspanden per 10 parkeervakken ten minste 1 laadpaal hebben voor elektrische auto's.
Wabo-procedure in goede handen
In Bunsschoten-Spakenburg realiseert De Bunte Vastgoed 6 woningen. Deze pasten niet binnen het bestemmingsplan. SPA WNP begeleidde de Wabo-procedure om de bouw mogelijk te maken.
Houthandel Lambert van den Bosch bespaart energie. En u?
Volgens de Informatieplicht energie moeten bedrijven energiebespa-rende maatregelen nemen. SPA WNP deed een check voor Houthandel Lambert van den Bosch.