MILIEU

Economisch verantwoord ondernemen met oog voor (voedsel)veiligheid en milieuvriendelijke oplossingen als bio-energie en duurzame afvalverwerking.

Lees verder >

 

 

NIEUWS

Bestemmingsplan PrincenParc Leusden onherroepelijk
Het door SPA WNP ingenieurs opgestelde bestemmingsplan biedt een planologische mogelijkheid voor interessante mix van wonen, werken en recreƫren.
Beroep tegen onderzoek spuitzone SPA WNP ongegrond
Op 21 april 2021 deed de Afdeling Bestuursrechtsspraak van de Raad van State uitspraak over het bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018 van de gemeente Zeist.
Transformatie monumentaal boerderijcomplex Elst
Monumentaal boerderijcomplex toekomstbestendig. SPA WNP heeft zorggedragen voor planologisch traject.

 

 

BOUW

Bij het bouwen of verbouwen van een bouwwerk staat het realiseren van een comfortabele, veilige en gezonde omgeving om in te kunnen wonen, werken, leren of recreëren voorop.

Lees verder >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe directie neemt stokje over
Per januari 2022 heeft SPA WNP ingenieurs een nieuwe directie
Wijzigingen Bouwbesluit 2012 vanaf 1 juli
Voor nieuwbouw gelden vanaf 1 juli strengere eisen tegen rook-verspreiding. En er zijn nog meer wijzigingen in het bouwbesluit.
Nieuwe Wet Stikstofreductie
De nieuwe Stikstofwet treedt in werking op 1 juli 2021 inclusief de stikstofvrijstelling voor de bouwsector