Jochem Boschloo

Middelburg, teamleider/adviseur milieu

 

In december 2002 heb ik in Zuid-Afrika de opleiding Toegepaste Geoinformatica binnen de Faculty of Sciences van de University of Stellenbosch afgerond (BSc Cum Laude).

 

Na vervolgens meerdere jaren onder andere te hebben gewerkt als adviseur op het gebied van kwaliteitsborging (BRL) en kwaliteitssystemen (ISO), waarbij de nadruk vooral lag op het milieuaspect bodem, is het zwaartepunt van mijn werkzaamheden in de recente jaren verschoven in de richting van het algemene omgevingsrecht (Wabo/Wm).
Vanaf 2014 ben ik vooral actief met het aanvragen van omgevingsvergunningen omtrent het oprichten of veranderen van diverse vergunningsplichtige inrichtingen in Zeeland. Mijn specialisatie ligt hierbij op het vlak van REACH/CLP (gevarenclassificatie e.d.), afvalstoffen en het milieucompartiment bodem.

 

Sinds eind 2016 ben ik werkzaam bij SPA WNP ingenieurs. Ik verheug me erop in de nieuwe Omgevingswet te duiken en samen met de klant tot een goede een passende vergunning te komen. De komende jaren zal ik me voornamelijk toeleggen op de coördinatie rondom en de samenstelling van diverse vergunningsaanvragen voor (petro)chemische en vergelijkbare complexe bedrijven.