Pluimveeslachterij kan verder groeien

Pluimveeslachterij G.P. Remkes wil verder groeien. Daarom riep het familiebedrijf de hulp in van SPA WNP ingenieurs voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Dankzij continu afstemmen met de ondernemer en tijdig overleg met het bevoegd gezag hebben we, namens het pluimveebedrijf, inmiddels een ontvankelijke aanvraag ingediend.

Complete omgevingsvergunningaanvraag

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning ging het om een revisie van de bestaande vergunning, waarbij de verwerkingscapaciteit wordt verhoogd. Ook de bouw van een nieuw verwerkingsgebouw is in de aanvraag opgenomen. Voor deze aanvraag hebben we de onderdelen milieu, afwijken van het bestemmingsplan en water geïntegreerd. Daarnaast hebben we intensief samengewerkt met een bouwkundig ontwerpbureau, zodat we ook het bouwdeel konden betrekken. Een complete aanvraag omgevingsvergunning dus.

Milieutechnisch onderzoek

Voor de omgevingsvergunningaanvraag hebben we verschillende milieutechnische onderzoeken in eigen beheer uitgevoerd. Van een akoestisch onderzoek, luchtonderzoek en geuronderzoek tot een energiebesparingsonderzoek en een stikstofdepositietoets. Ook verzorgden we de toestemming in het kader van de Wet Natuurbescherming voor stikstofemissie. Met deze complete aanvraag leveren we graag een bijdrage aan de groei van pluimveeslachterij Remkes.

Meer weten over het aanvragen van een omgevingsvergunning?