Dekkende vergunning nog belangrijker in Omgevingswet

Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren diverse gemeenten met integrale plannen. Deze omgevingsplannen vervangen bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Een omgevingsplan is een digitaal document, waarin de regels rondom milieu en ruimtelijke ordening zijn vastgelegd. SPA WNP ingenieurs heeft al voor verschillende industriële opdrachtgevers gekeken hoe het omgevingsplan uitpakt. En de eerste uitspraken van de Raad van State zijn er ook. Zo ontstaat steeds meer zicht op wat de industrie te wachten staat. Wat blijkt? Omgevingsplannen richten zich vooral op de ontwikkeling van woonfuncties en overige milieugevoelige functies. De ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven worden minder goed in de gaten gehouden.


Enkele belangrijke constateringen

  • De mogelijkheden die het omgevingsplan regelt, zijn vaak conflicterend. Denk aan het mogelijk maken van woningen vlak naast industrie.
  • Goede dekkende omgevingsvergunningen van de industrie zijn dan noodzakelijk om de bestaande rechten goed in een omgevingsplan vastgelegd te krijgen.
  • De bestaande rechten van de industrie, die in milieu- en omgevingsvergunningen zijn vastgelegd, worden niet altijd goed meegenomen in de omgevingsplannen.  Dus gaat een omgevingsplan in uw buurt in procedure? Let er dan op dat uw bestaande rechten worden gerespecteerd.
  • Recente uitspraken van de Raad van State laten zien dat een industrieel bedrijf alle activiteiten en de milieuruimte die daarbij hoort, goed moet hebben vastgelegd in aanvraag en vergunning. Dit om de bestaande rechten goed te kunnen verdedigen en te behouden.

Meer weten over de Omgevingswet?