Nieuwe regels voor opslag brandbare vloeistoffen

Onlangs is de nieuwe richtlijn PGS 29 gepubliceerd in de Activiteitenregeling. Hiermee gelden nieuwe regels voor de bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. Voor vergunningplichtige bedrijven blijven voorlopig nog de voorschriften volgens de huidige vergunning van kracht. Maar uiterlijk in 2021 moet het bevoegd gezag de vergunning actualiseren en de nieuwe richtlijn volledig hanteren.

Wat moet u doen?

De nieuwe PGS 29 brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Vooral als het gaat om de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor brandbestrijding, veiligheidsbeheersmaatregelen en doublures met o.a. de omgevingsvergunning.  Via een Gap-analyse kunt u alvast een vergelijking maken tussen de huidige en de gewenste situatie. Zo krijgt u een beeld van de veiligheidsmaatregelen die er al zijn op grond van uw vigerende milieuvergunning en de maatregelen die nog nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe richtlijnen.

Hulp bij Gap-analyse

Het opstellen van een Gap-analyse is niet eenvoudig. U loopt al snel aan tegen vragen en discussies over het toepassen van de stand der techniek en het hanteren van het gelijkwaardigheidsbeginsel. Of over het mogelijk gefaseerd invoeren van preventieve veiligheidsvoorzieningen. SPA WNP ingenieurs heeft de nodige expertise in huis om u hierbij te helpen.

Meer weten?