Moet ik straks zonnepanelen, omdat ik een aanbouw wil?

Vanaf 1 februari 2022 wijzigt Bouwbesluit 2012, waardoor bij een verbouwing vereist kan worden dat hernieuwbare energie moet worden opgewekt, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen. Deze eis geldt niet voor alle verbouwingen, maar alleen bij zogenoemde ‘ingrijpende renovaties’.

 

Bij ingrijpende renovaties gaat het om bouwwerken, waarvan ten minste 25% van de gebouwschil vernieuwd, veranderd of vergroot wordt én de verwarming- en/of koelinstallatie ook verandert. Dit kan bij het realiseren van een aanbouw het geval zijn, wanneer bijvoorbeeld ook vloerverwarming aangebracht wordt of radiatoren worden vervangen.

 

Waarom wordt deze eis ingevoerd?

Vanuit de Europese regelgeving (Richtlijn hernieuwbare energie, REDII) wordt vereist dat bij nieuwbouw (BENG-eisen die in 2021 ingevoerd zijn in Nederland) en ingrijpende renovaties een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie wordt opgewekt. Vanaf 1 februari 2022 wordt deze richtlijn in Nederland geïmplementeerd in artikel 5.6 lid 5 en 6 van Bouwbesluit 2012.

 


Zijn er uitzonderingen waarbij de eis niet geldt?

Als de verwarmings- en/of koelinstallatie niet gewijzigd wordt, geldt de eis niet. Daarnaast kan het zijn dat de geplande verbouwing niet als ingrijpend wordt gezien. Zo is er geen sprake van een ingrijpende renovatie bij alleen na-isoleren van een gebouw. Ook de volgende situaties zijn vrijgesteld van de nieuwe eis:

 

  • Bouwwerken met een lage energievraag (bijvoorbeeld onverwarmde industriefunctie of een bouwwerk dat alleen in de zomer gebruikt wordt);
  • Als het bouwwerk binnen drie jaar na de renovatie aangesloten wordt op een warmtenet;
  • Als het bouwtechnisch of door locatie gebonden omstandigheden niet realiseerbaar is (bijvoorbeeld monumenten of culturele gebouwen);
  • Als de hernieuwbare energie niet gerealiseerd kan worden met een terugverdientijd van ten hoogste 10 jaar.

 

Moet er gebruik gemaakt worden van zonnepanelen of kan er ook een andere installatie gebruikt worden om te voldoen?

De definitie van hernieuwbare energie volgens de NTA 8800 is energie van een bron die niet wordt uitgeput door onttrekking. Hieronder vallen zonne-energie (PV-panelen en zonneboiler), wind- en waterkracht en geothermische energie (warmtepomp met bodem als bron). Maar ook energie uit de buitenlucht (lucht-water warmtepomp) en hernieuwbare biomassa* vallen onder hernieuwbare energie.

 

De minimaal benodigde hoeveelheid hernieuwbare energie is afhankelijk van de gebruiksoppervlakte van het bouwwerk en de verhouding daarvan met het dakoppervlak. Zo zal de meeste hernieuwbare energie vereist worden bij grote gebouwen met weinig bouwlagen. Gebouwen met meerdere bouwlagen hebben relatief weinig dakoppervlakte. Dergelijke gebouwen zullen minder hernieuwbare energie op hoeven te wekken bij een ingrijpende renovatie.

 

*Let op: biomassa-installaties worden niet altijd als volledig hernieuwbaar gezien.

 

Voorbeeld:

Voor een woning met een gebruiksoppervlakte van circa 100 m² (en 50 m² dakoppervlakte), die ingrijpend wordt gerenoveerd, geldt dat er vier PV-panelen (op een zuidgeoriënteerd dak met helling van 35°) nodig zijn om voldoende hernieuwbare energie op te kunnen wekken. Voor een warmtepomp is niet direct aan te geven of hieraan wordt voldaan. Dit is namelijk afhankelijk van het rendement (de installatie) en van de energiebehoefte (de gebouweigenschappen).

 

Twijfelt u of de eis geldt voor uw plannen? Of wilt u weten hoeveel hernieuwbare energie er voor uw plan nodig is en hoe u dit kunt realiseren? Neem dan contact met ons op