De hoogte in met HER voor plan De Nieuwe Stad Amersfoort

In Amersfoort wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van ‘De Nieuwe Stad’. Het gebied ligt nabij de binnenstad in het Oliemolenkwartier. Het heeft zich ontwikkeld tot een populair deel van Amersfoort, met aantrekkelijke functies in de voormalige industriële gebouwen. Om een sterke en duurzaam ingerichte stad te realiseren, is verdichting van de bebouwing een belangrijke opgave. Het gebied van De Nieuwe Stad leent zich goed voor hoogbouw, vanwege de centrale ligging. Hoogbouw kan, mits goed gepositioneerd, bijdragen aan de kwaliteit van de stad en ervoor zorgen dat meer ruimte beschikbaar blijft voor groen en openbaar gebied aan de grond. Het gebied zal bijdragen aan het aanbod op de woningmarkt van de stad, maar zal ook ruimte bieden voor andere stedelijke functies.

 

Om de effecten van de voorgenomen hoogbouw in De Nieuwe Stad in beeld te brengen heeft SPA WNP ingenieurs in opdracht van Schipper Bosch de Hoogte Effect Rapportage (HER) verzorgd. De HER bevat een locatieanalyse waar het gebied en de cultuurhistorische context wordt beschreven en de mogelijkheden voor hoogbouw worden onderbouwd aan de hand van het hoogbouw-beleid van de gemeente Amersfoort. Vervolgens is aandacht besteed aan de stedenbouwkundige context, de landschappelijke context, windhinder en zon- en schaduwwerking van de hoogbouw.

 

Videos by Renger


Meer weten?

Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.