Advies lithium-ion batterijen

 

Op verzoek van NOWOS heeft SPA WNP ingenieurs de te hanteren richtafstanden in het kader van ruimtelijke ordening onderzocht. NOWOS is een bedrijf dat zich bezighoudt met reparatie en hergebruik, refurbishment, logistiek, opslag en ontwikkeling van Lithium-ionbatterijen/accu’s.

 

In veel bestemmingsplannen is aangegeven dat op een bedrijventerrein/industrieterrein bedrijven tot een bepaalde milieucategorie gevestigd mogen worden. Deze milieucategorie wordt bepaald aan de hand van de “VNG-handreiking bedrijven en milieuzonering” of aan de hand van de “Staat van bedrijfsactiviteiten”, zoals die voor het bestemmingsplan is vastgesteld. In beide gevallen lopen bedrijven er tegenaan dat de activiteiten met Lithium Ion accu’s  zodanig nieuw zijn, dat ze niet zijn genoemd zijn in het bestemmingsplan. Dit betekent dat altijd onderbouwd moet worden welke milieucategorie en te hanteren richtafstanden gehanteerd moeten worden.

 

Het voornaamste gevaar bij de opslag en het werken met lithium-ion batterijen ontstaat door de eventuele brand die kan ontstaan. Lithium-ion batterijen kunnen brandgevaar opleveren wanneer ze niet op een juiste manier worden opgeladen of wanneer er sprake is van een niet-intacte batterij. Voor NOWOS specifiek beoordeeld welke eisen er gelden voor haar activiteiten. Voor de opslag van Lithium-Ion batterijen is onder andere de nieuwe Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen nummer 37-2 (PGS 37-2) van toepassing. De PGS 37-2 is een specifieke veiligheidsnorm die is opgesteld voor de opslag van lithium-houdende energiedragers, zoals batterijen, cellen of accu's. Deze norm is bedoeld om de veiligheid van deze opslag te garanderen en beschrijft de vereisten waaraan de opslag moet voldoen. De norm is van toepassing op opslagen die boven een bepaalde ondergrens liggen, die afhankelijk is van het type opslag. In veel gevallen is deze ondergrens 1.000 kg per brandcompartiment, maar dit kan variëren, afhankelijk van de specifieke eisen die aan de opslag worden gesteld.

 

Het samen met NOWOS opgestelde advies laat zien op welke wijze de opslag van lithium-ion batterijen aan de vereisten ten aanzien van richtafstanden en PGS 37-2 kan voldoen. Met dit advies voor het bestemmingsplan kan NOWOS de mogelijkheid voor vestiging van haar bedrijf op een industrieterrein onderbouwen en hiermee verder groeien.


Meer weten?