Akoestisch onderzoek voor een aanvraag omgevingsvergunnin

Akoestisch onderzoek voor een aanvraag omgevingsvergunning

SPA WNP ingenieurs is het akoestisch adviesbureau voor akoestisch onderzoek, geluidmetingen en controlemetingen in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning of meting arbeidsomstandigheden. Met geluidmetingen, geluidberekeningen en prognoses brengen onze geluidspecialisten snel in kaart of geluid en trillingen binnen aanvaardbare grenzen van uw omgevingsvergunning blijven. Als geluidnormen worden overschreden, adviseren wij de juiste geluidreducerende maatregelen. 

 

Bij lawaaibeheersing spelen altijd verschillende belangen. SPA WNP ingenieurs is in staat die belangen af te wegen in het licht van alle relevante eisen. Wij geven aan waarom bepaalde voorzieningen wel of niet nodig zijn. Daarbij gaat het altijd om adviezen die in de praktijk uitvoerbaar zijn. Jarenlange ervaring staat garant dat kansen worden gezien en ook benut. 

In sommige situaties is er sprake van geluidhinder zonder dat duidelijk is waardoor de klachten worden veroorzaakt. Wij hebben ervaring met het onderzoeken en objectiveren van dergelijke klachten. Dat doen we geheel onafhankelijk van de belangen van klager en veroorzaker.

 

Verder doen wij geluidmetingen aan machines en installaties in het kader van CE-normering of in het kader van een gezond akoestisch werkklimaat (Arboregelgeving).

Referentie

Geluidisolatie woningen Doetinchem
We hebben onderzoek gedaan naar de geluidwering van de gevels van woningen en appartementen aan Oostelijke Randweg in Doetinchem.

Meer weten over akoestisch onderzoek voor een aanvraag omgevingsvergunning?