Energie en duurzaamheid

Zorgdragen voor het milieu moeten we samen doen. Duurzaam bouwen speelt hierbij een belangrijke rol. Een duurzaam gebouw begint op de ontwerptafel. Door in het ontwerp al rekening te houden met de locatie, oriëntatie en gebouwgeometrie, kan de milieubelasting zowel tijdens de bouw als in de gebruiksfase worden beperkt. Duurzaam bouwen draait dus niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om:

  • het gebruik van duurzame materialen, die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
  • een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen;
  • toekomstgericht ontwerpen, zodat aanpassingen in de toekomst eenvoudig zijn te realiseren zonder ingrijpende en milieubelastende verbouwingen of - nog erger -sloop en nieuwbouw.

SPA WNP ingenieurs adviseert u al in een vroeg stadium over energie en duurzaamheid. Denk hierbij ook aan kwaliteitssystemen die de duurzaamheid van uw gebouw zichtbaar maken. Zoals PassiefBouwen (PHPP) of GPR.

Referentie

Energiezuinige woningen
Op het gebied van energiezuinigheid hebben we advies en ondersteuning gegeven bij een bouwplan in Voorthuizen.

Meer weten over energie en duurzaamheid?