Advies bouwfysische aspecten bij gebouwontwerp

SPA WNP ingenieurs adviseert architecten, projectontwikkelaars en bouwbedrijven over alle bouwfysische aspecten bij gebouwontwerp. Het toetsingskader hierbij is het Bouwbesluit (integrale bouwplantoetsing voor met name nieuwbouw) of een technisch programma van eisen. Als u wilt, kunnen we ook een hoger ambitieniveau hanteren om een duurzamer of comfortabeler gebouw te realiseren.

Bouwfysica

Bouwfysica draait om de natuurkundige aspecten van gebouwen: geluid, warmte, vocht, licht, binnenklimaat en brandveiligheid. Voor zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen staan in het Bouwbesluit prestatie-eisen voor deze bouwfysische aspecten. De eisen gelden o.a. voor thermische isolatie, ventilatiecapaciteit, daglichttoetreding en geluidisolatie. Let wel: als u voldoet aan deze eisen, betekent dat niet per se dat er een optimaal gebouw wordt gerealiseerd.

 

Wij helpen u graag bij een gebouwontwerp met de juiste akoestische en bouwfysische eigenschappen.

 

Wilt u bij uw gebouwontwerp advies op het gebied van bouwfysische aspecten?