Geluidhinder van binnen

Door beperkte geluidisolatie tussen ruimten kan zich geluidhinder voordoen. SPA WNP ingenieurs adviseert mogelijke oplossingen om geluidhinder te beperken of weg te nemen. Bij bouw en verbouw geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Door tijdens de bouw- of verbouwplannen rekening te houden met de geluidisolatie tussen woningen, klaslokalen of kantoorruimten, kunt u geluidhinder voorkomen. In bestaande situaties kunnen we onderzoeken welke voorzieningen mogelijk zijn om hinder te beperken of weg te nemen. Een onderdeel van zo'n onderzoek zijn bijvoorbeeld geluidmetingen.

Optimale akoestiek

Een andere vorm van geluidhinder in een gebouw heeft te maken met de akoestiek van een ruimte. De akoestiek heeft een belangrijke invloed op je fysieke gesteldheid. Zo kan het erg vermoeiend zijn om een gesprek te volgen in een ruimte met een lange nagalmtijd. De nagalmtijd hangt onder andere af van de hoeveelheid en de verdeling van geluidabsorberende materialen in een ruimte. Denk aan wand- of raambekleding. Omdat functies per ruimte kunnen verschillen, kan ook de gewenste akoestiek per ruimte anders zijn. SPA WNP ingenieurs adviseert hoe u de optimale akoestiek creëert.

Meer weten over interne geluidisolatie of galm?