Bouwadvies & regelgeving

Of u nu een bestaand kantoorpand wilt transformeren naar starterswoningen, een multifunctionele accommodatie met daarboven appartementen wilt bouwen of gewoon een woning. Om uw plan te realiseren, is vaak een heel traject aan bouwadvies en toetsing aan de bouwregelgeving nodig.

 

SPA WNP ingenieurs is als bouwkundig adviesbureau bij uitstek thuis in bouwadvies en toetsing aan de bouwregelgeving. Wilt u een kavel of een bestaand pand aankopen? Wij adviseren u op het gebied van onder andere bestemmingsplanprocedures, toetsingen aan de randvoorwaarden van de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer of het Bouwbesluit.

 

In onze advisering werken we van grof naar fijn. Met een quickscan maken we snel duidelijk waar de knelpunten in een plan zitten. Ook wordt zo het ambitieniveau duidelijk. Gaat u voor een woon- en leefcomfort volgens het Bouwbesluit of wilt u daadwerkelijk een duurzaam en energiezuinig gebouw realiseren?

Meer weten over bouwadvies & regelgeving?

Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.