Geluidbelasting wegverkeer bouwplan

Zwolle

 

SPA WNP ingenieurs heeft in opdracht van NewCon Vastgoed een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de locatie van de voormalige Prinses Margrietschool in Zwolle, de locatie is eigendom van de Stichting Meander. Het bestemmingsplan maakt de locatie geschikt voor de realisatie van 25 grondgebonden woningen. 

 

Om een goed woon- en leefklimaat te realiseren binnen het plan was geluid de grootste uitdaging. Want het plan is gelegen tussen een drukke gemeentelijke weg en de rijksweg A28. We hebben de geluidbelasting door wegverkeer op het bouwplan onderzocht. Daarbij hebben we diverse maatregelen onderzocht zoals verschillende planindelingen en scherm- en walvarianten. Uiteindelijk is op basis van onze vakkennis en zorgvuldig overleg met Newcon Vastgoed gekozen voor een gunstige planindeling in combinatie met een geluidswal die het plangebied afschermt van het verkeerslawaai. Hierdoor beschikken alle woningen over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.

Ruimtelijke onderbouwing met diverse onderzoeken

Naast het bestemmingsplan heeft SPA WNP ingenieurs alle onderliggende onderzoeken verzorgd, zoals onder andere externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit, watertoets en verkeersgeneratie

Wilt u meer weten over geluidbelasting wegverkeer bij bouwplannen?