Geluidreducerende maatregelen nieuwbouw

Wijk bij Duurstede

 

De gemeente Wijk bij Duurstede wil in het centrum nieuwe appartementen mogelijk maken op de plek van een tankstation aan de Zandweg. Direct naast de te bouwen appartementen ligt een hotel/restaurant met een feestzaal, De Gouden Leeuw. 

 

De gemeente heeft SPA WNP ingenieurs gevraagd de akoestische situatie te onderzoeken. Uit het akoestisch onderzoek bleek dat de geluidemissie tijdens het gebruik van de feestzaal te hoog was. In overleg met de gemeente is onderzocht welke maatregelen voldoende geluidreductie realiseren om de geluidniveaus bij de nieuwbouw zoveel mogelijk te beperken. Door een combinatie van maatregelen aan de bron en bij de ontvangers, is het mogelijk de feestzaal van De Gouden Leeuw te blijven gebruiken en tegelijkertijd bij de appartementen een goed woon- en leefklimaat te verzekeren. 

 

Aanvullend is onderzoek gedaan naar varianten in de gevelopbouw van de nieuwe appartementen. Vooral vanwege het (muziek)geluid zijn alternatieven gegeven voor de bouwmaterialen die laagfrequent geluid goed isoleren. Afhankelijk van de kosten en de karakteristieke geluidwering kan zo het meest optimale pakket aan voorzieningen worden gekozen.

 


Meer weten over akoestische onderzoeken?