Geuronderzoek 

Geuronderzoek bureau voor een aanvraag omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijzigingSPA WNP ingenieurs heeft als geuronderzoek bureau ruime ervaring met het aspect geur bij het bereiden van voedingsmiddelen, de productie van diervoeders, het verwerken van afvalstoffen en afvalwater, asfaltcentrales en vergisters. 

Geurhinder door bedrijven

Als uw bedrijf geur uitstoot levert dat een geurbelasting op naar de omgeving. Afhankelijk van de omgeving kan dit leiden tot geurhinder bij woningen, kantoren of op andere plekken waar mensen verblijven. 

Onderzoek geuremissie, geurverspreiding en geurimmissie

U kunt bij ons terecht voor onderzoek naar de geuremissie, geurverspreiding en geurimmissie in de omgeving. Verder weten wij alles van de regels voor geur in uw omgevingsvergunning, het Activiteitenbesluit, informatiedocumenten voor bedrijfstakken en geurbeleid van provincies. 

 

Daarom zit u bij ons ook goed als het gaat om vragen als: 
•    Wat is een aanvaardbaar hinderniveau?
•    Welke maatregelen zijn beste beschikbare technieken (BBT)?
•    Zijn er acceptabele alternatieven voor geurreductie?
•    Is een oplossing gelijkwaardig aan die uit de standaard regels? 

Meer weten over geuronderzoek?