Herbestemmen

Herbestemmen gebouwenDoor veranderende behoeften komen enerzijds gebouwen leeg te staan en is er op andere fronten weer behoefte aan huisvesting. Samen met onze opdrachtgevers helpen we graag leegstand, verpaupering en waardedaling van onroerend goed te voorkomen door het herbestemmen van gebouwen. Doordat we zowel bouwfysisch als qua ruimtelijke wetgeving goed op de hoogte zijn kunnen we u in alle fasen van de planontwikkeling bijstaan. 

 

Bestaande gebouwen en terreinen bieden soms een uitstekende basis om in nieuwe behoeften te voorzien. Leegstaande kantoorgebouwen of monumenten kunnen bijvoorbeeld studentenwoningen of zorgwoningen worden. SPA WNP ingenieurs kan voor u inschatten op welke locaties herbestemmen kansrijk is. Wij kijken daarvoor naar de omgeving, welke onderzoeken nodig zijn en met welke maatregelen gebouwen kunnen voldoen aan de juiste bouweisen. Natuurlijk helpen we u ook bij het bestemmingsplan of de ruimtelijke onderbouwing, de omgevingsvergunning en de procedures daaromheen.

 

Referentie

Herbestemming leegstaand monument
SPA WNP ingenieurs heeft het bestemmingsplan verzorgd voor een nieuwe functie van het voormalig klooster.

Vragen over het herbestemmen van gebouwen?

Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.