Brandveiligheid in de industrie

Of het nu gaat om een bestaand gebouw of nieuwbouw, brandveiligheid moet voldoen aan hoge eisen. SPA WNP ingenieurs doet onderzoek naar alle aspecten van brandveiligheid volgens het Bouwbesluit. Zoals brandcompartimentering, brandoverslag en veilig vluchten. Hierbij zoeken we naar oplossingen die passen bij uw bedrijfsvoering. Zo zijn brandscheidingen binnen industriële bedrijfsvoeringen soms lastig te verwezenlijken of belemmeren ze het dagelijks werk. Dan is er behoefte aan grotere brandcompartimenten. Maar deze passen vaak niet direct binnen de grenzen van het Bouwbesluit. SPA WNP ingenieurs kan dan een gelijkwaardigheidsadvies opstellen volgens bijvoorbeeld NEN 6060.

 

Vraagt u brandveiligheidsadvies voor een bestaand of te verbouwen gebouw? Dan starten we met een inspectie op locatie om de staat van het pand in beeld te krijgen. Zo kunnen we u een praktisch, uitvoerbaar advies geven. Als u wilt, onderhouden we voor u ook het contact met het bevoegd gezag.

Meer weten over brandveiligheid in de industrie?