Met invoeringswet krijgt Omgevingswet steeds meer vorm

 

 

 

De invoeringswet Omgevingswet werd op 5 januari 2017 ter consultatie aan de markt aangeboden. Zoals u van SPA WNP ingenieurs gewend bent, volgen wij wetswijzigingen voor u op de voet. Op die manier kunnen we u tijdig informeren over ontwikkelingen die voor uw specifieke situatie van belang zijn. In het algemeen zijn wij positief over deze wet, omdat het zorgt voor minder bureaucratie en korte doorlooptijden. 

 

De komst van de Omgevingswet in 2019 moet een einde maken aan tegenstrijdige, onduidelijke en overbodige regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. Dit door wetten te vereenvoudigen en bundelen. In 2017 en 2018 volgen de laatste onderdelen van het wetgevingstraject.


Invoeringswet Omgevingwet

De invoeringswet Omgevingswet lijkt misschien ver van het bed voor de meeste ondernemingen, maar daarin wordt wel geregeld hoe er straks, na invoering van de Omgevingswet, met overgangssituaties wordt omgegaan.

 

U hebt immers een vergunning en andere regels die onder de Wabo tot stand zijn gekomen. Ook vergunningverlening en handhaving worden in de invoeringswet geregeld. Onderstaand geven we kort de belangrijkste informatie weer:

 

  1. Lopende procedures worden afgehandeld conform het ‘oude’ (huidige) recht. Dat geeft zekerheid. De spelregels veranderen dus niet tijdens het spel. Een aanvraag die ingediend is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, wordt afgehandeld conform het oude recht.
  2. Afgegeven vergunningen die nu gelden, blijven straks onder de Omgevingswet gewoon gelden.
  3.  Als de Omgevingswet in werking treedt (verwachting 2019) krijgen alle bestemmingsplannen, de naam “Omgevingsplan”. Dat is alleen de naam. Het omvormen naar een omgevingsplan, zoals het in de omgevingswet bedoeld is (regels voor bestemming, milieu, bouw geïntegreerd) kunnen gemeenten geleidelijk doen (max. 10 jaar).
  4. Vergunningverlening en handhaving blijft onder de Omgevingswet vallen en wordt door omgevingsdiensten uitgevoerd.
  5. De regeling voor planschade wijzigt, alleen werkelijk ontstane schade wordt vergoed.
  6. De digitalisering en het via internet beschikbaar zijn van informatie over de leefomgeving wordt in de nieuwe Omgevingswet verder doorgezet.
  7. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheden om meer zaken vergunningvrij toe te staan.
  8. De vergunningplicht voor bouwen wordt geregeld in het Besluit bouwactiviteiten leefomgeving, waarin ook de technische bouwregels staan. Gemeentelijke regels voor bouwwerken staan in het omgevingsplan en daarin staat ook of een vergunning nodig is. Soms is maar één van beide nodig, soms beiden.

Wilt u meer weten over de invoeringswet Omgevingswet?

Op het Omgevingswetportaal staan de belangrijkste thema’s van de Invoeringswet. Er is ook een e-book met een toelichting, die u kunt downloaden. We kunnen u deze ook gratis toezenden. Natuurlijk kunt u ook persoonlijk contact met ons opnemen.