Daan Hobert

Ede, adviseur

 

Na afronding van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie ben ik aan de slag gegaan bij SPA WNP ingenieurs. Als Adviseur Ruimte adviseer ik over een breed spectrum aan milieuaspecten. Mijn brede blik en de variatie aan opdrachtgevers zorgen dagelijks voor uiteenlopende projecten. Naast het milieu-advies stel ik ruimtelijke plannen op en verzorg ik de coördinatie van ruimtelijke procedures. Dit alles met aandacht voor de wensen en ambities van de opdrachtgever, maar ook met oog voor eventuele belangen van anderen.

 

Specialisaties zijn o.a. ruimtelijke plannen, externe veiligheid, stikstofdepositie, spuitzonering chemische gewasbeschermingsmiddelen en geurhinder veehouderij.