Iris Rüssel

Ede, adviseur

Sinds 2018 werk ik bij SPA WNP op het gebied van bouwfysica. Vanuit mijn achtergrond in de wetenschap en de klinische fysica ben ik zowel kritisch als pragmatisch ingesteld. Ik ben goed in het praktisch toepassen van theoretische kennis en verlies daarbij nooit kwaliteit en veiligheid uit het oog. Ik hou van multidisciplinaire samenwerking en afwisseling in het werk, van meten en rekenen aan uitdagende vraagstukken. En natuurlijk geef ik graag goed onderbouwde adviezen.