Melding Activiteitenbesluit Barim

Melding Activiteitenbesluit (Barim)

Welke gevolgen heeft een (nieuwe) bedrijfsactiviteit? Heeft u een milieuvergunning, tegenwoordig omgevingsvergunning, nodig of volstaat een melding Activiteitenbesluit (Barim)? SPA WNP ingenieurs maakt het voor u snel helder met welke regels u te maken krijgt.

Meldingsplicht Activiteitenbesluit

Veel bedrijven vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit (ook kortweg Barim genoemd). Deze bedrijven hebben geen vergunningplicht en voor het starten of wijziging van activiteiten kan volstaan worden met een melding Activiteitenbesluit. 

Een melding Activiteitenbesluit kan ook volstaan voor sommige activiteiten bij vergunningplichtige bedrijven. 

Voor het starten of wijzigen van een bedrijf moeten de nieuwe activiteiten minimaal vier weken voor aanvang worden gemeld. In het geval van een wijziging is een melding alleen verplicht als de nieuwe activiteiten afwijken van de eerder gemelde activiteiten.

Melden/Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

In het geval van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit moet de melder zijn NAW-gegevens, informatie over de locatie, indeling, activiteiten, processen en uitvoering van het bedrijf doorgeven. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten kan ook aanvullende informatie nodig zijn.

Een melding Activiteitenbesluit wordt gedaan met behulp van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Uiteraard kunnen wij een dergelijke melding via de AIM geheel voor u met eHerkenning verzorgen. 

Wanneer een melding niet voldoende is, moet er meestal een omgevingsvergunning komen. Uiteraard verzorgen we ook dergelijke aanvragen en de onderzoeken naar geluid, lucht, bodem, veiligheid, energie, water en afval die daarbij kunnen horen.

Meer weten over de meldingsplicht Activiteitenbesluit?

Neem contact met ons op!