Waterwetvergunning

WaterwetvergunningLoost uw bedrijf afvalwater of koelwater? Dan kan een lozingsvergunning in het kader van de Waterwet nodig zijn. SPA WNP ingenieurs zoekt voor u uit of de lozing van uw bedrijf onder de Wabo (omgevingsvergunning) of onder de Waterwet (watervergunning) valt. 

Uw watervergunning-specialist

Bij een aanvraag voor een watervergunning, de vervanger van de lozingsvergunning, komt meer kijken dan alleen een formulier invullen. SPA WNP ingenieurs inventariseert de afvalwaterstromen en hun effecten op het oppervlaktewater. Wij verzorgen het hele traject van de aanvraag tot en met het verlenen van een passende watervergunning. We voeren ook de nodige onderzoeken uit, zoals capaciteitsberekeningen voor afscheiders, de zogenaamde ABM-toets, Proteus risicoanalyse en het waterbesparingsonderzoek. En wij bieden onmisbare ondersteuning bij uw contacten met de overheid. Heeft u naast een watervergunning ook een omgevingsvergunning nodig? Wij zorgen er dan voor dat de aanvragen op elkaar zijn afgestemd en voorkomen zo dubbel werk.

Meer weten over het aanvragen van een Waterwetvergunning?