Energiebesparingsplicht

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 maardgas? Dan moet u volgens de Wet milieubeheer (Wm) maatregelen nemen om energie te besparen. Het gaat om maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Deze energiebesparingsplicht staat in Activiteitenregeling bijlage 10, Erkende maatregelenlijst voor energiebesparing.​

Registratie informatieplicht energiebesparing

Omdat de doelen in het Energieakkoord niet gehaald worden, moeten bedrijven verplicht meer energie besparen. Daarom geldt vanaf 1 juli 2019 de informatieplicht energiebesparing Wm. Voor u betekent dit, dat u uw bedrijf moet aanmelden bij het RVO eLoket. Hierbij moet u aangeven welke energiebesparende maatregelen u gaat nemen of al genomen heeft. Leidend hierbij is de Erkende Maatregelenlijst uit bijlage 10 in de Activiteitenregeling. 

Europese energie-efficiency richtlijnen

Sinds 2012 gelden de Europese Energie-Efficiency Richtlijnen (EED). Deze zijn vastgesteld om 20% minder energie te verbruiken in 2020. Heeft uw bedrijf meer dan 250 fte’s of een jaaromzet (samen met partnerondernemingen) van meer dan 50 miljoen euro en een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro per jaar? Dan bent u verplicht om eens in de vier jaar een energie-audit te doen. Dit houdt in: 

  • Het in kaart brengen van alle energiestromen van het bedrijf
  • De energiebesparingen kwantificeren voor vier jaar
  • Weergave van een energiebesparende maatregelen die kosteneffectief zijn

SPA WNP ingenieurs helpt u graag met een energierapport. Hiermee heeft u een duidelijk overzicht van energiebesparingsmaatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Zo kunt u eenvoudig voldoen aan de verplichtingen. En met de besparingen kunt u ook de kosten van het onderzoek terugverdienen.

 

Meer weten?