Omgevingswet 1 januari 2024
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.
ZZS – Vermijdings- en reductieprogramma
Het RIVM heeft een lijst samengesteld met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) of potentieel zeer zorgwekkende stoffen (p)ZZS.
Advies lithium-ion batterijen
Advies bestemmingsplan en richtlijn PGS 37-2 voor activiteiten Lithium-ion batterijen/accu’s
Realisatie Uitvaartcentrum en Resomatorium Ommeren
Bestemmingsplan SPA WNP in korte tijd onherroepelijk.
UPDATE: ontwikkelingen stikstofdepositie
Via deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
Nieuwbouw en herbestemming in Philippine
SPA WNP ingenieurs heeft het bestemmingsplan en de nodige onderzoeken verzorgd.
De hoogte in met HER voor plan De Nieuwe Stad Amersfoort
SPA WNP ingenieurs heeft voor Schipper Bosch de Hoogte Effect Rapportage (HER) verzorgd.
Bestemmingsplan maakt ontwikkeling Lindewijck mogelijk
In 2022 is er gestart met de realisatie van het plan Lindewijck in Veenendaal.
Moet ik straks zonnepanelen, omdat ik een aanbouw wil?
Wijziging Bouwbesluit kan hernieuwbare energie vereisen bij verbouwing, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen.
Nieuwe directie neemt stokje over
Per januari 2022 heeft SPA WNP ingenieurs een nieuwe directie
Wij bestaan 25 jaar!
Meer weten over 25 jaar Denkkracht?
Na de vergunningaanvraag ben je nog niet van BENG af!
SPA WNP heeft een infoblad gemaakt waarin de aandachtspunten omschreven zijn voor het verzamelen van bewijslast.
Beroep tegen onderzoek spuitzone SPA WNP ongegrond
Op 21 april 2021 deed de Afdeling Bestuursrechtsspraak van de Raad van State uitspraak over het bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018 van de gemeente Zeist.
Fijne werkplek voor SPITS
Het bedrijfspand van SPITS was toe aan uitbreiding tot een comfortabele en veilige werkplek. SPA WNP leverde een bijdrage.
Wijzigingen Bouwbesluit 2012 vanaf 1 juli
Voor nieuwbouw gelden vanaf 1 juli strengere eisen tegen rook-verspreiding. En er zijn nog meer wijzigingen in het bouwbesluit.
Nieuwe Wet Stikstofreductie
De nieuwe Stikstofwet treedt in werking op 1 juli 2021 inclusief de stikstofvrijstelling voor de bouwsector
Waar komt die brom vandaan?
Vanaf 1 april 2021 mag de buitenunit van een warmtepomp maximaal 40 dB geluid maken. Dit om overlast voor de buren te beperken. SPA WNP berekent het vooraf.
Update RvS uitspraken stikstof
Kun je met intern salderen aantonen dat een plan geen negatieve gevolgen heeft voor de natuur? Dan is geen Wnb-vergunning nodig. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Ook was er een uitspraak over verkeersemissies.
Spuitzones: afwijken 50 meter?
Tussen spuitzones en gevoelige functies moet 50 meter afstand zitten. Met een goede motivering is een kleinere afstand mogelijk. Dat vraagt om deugdelijk onderzoek. SPA WNP ziet mogelijkheden.
Bijna energieneutraal in 2021: wat verandert er?
Vraagt u na 1 januari 2021 een omgevingsvergunning aan voor nieuwbouw? Dan gelden er nieuwe eisen. De veranderingen op een rij.

Gearchiveerd nieuws