Na de vergunningaanvraag ben je nog niet van BENG af!
Op basis van de afgelopen tien maanden heeft SPA WNP een infoblad gemaakt, waarin de aandachtspunten per omschreven zijn voor het verzamelen van bewijslast, die in het projectdossier opgenomen kan worden.
Beroep tegen onderzoek spuitzone SPA WNP ongegrond
Op 21 april 2021 deed de Afdeling Bestuursrechtsspraak van de Raad van State uitspraak over het bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018 van de gemeente Zeist.
Transformatie monumentaal boerderijcomplex Elst
Monumentaal boerderijcomplex toekomstbestendig. SPA WNP heeft zorggedragen voor planologisch traject.
Fijne werkplek voor SPITS
Het bedrijfspand van SPITS was toe aan uitbreiding tot een comfortabele en veilige werkplek. SPA WNP leverde een bijdrage.
Wijzigingen Bouwbesluit 2012 vanaf 1 juli
Voor nieuwbouw gelden vanaf 1 juli strengere eisen tegen rook-verspreiding. En er zijn nog meer wijzigingen in het bouwbesluit.
Nieuwe Wet Stikstofreductie
De nieuwe Stikstofwet treedt in werking op 1 juli 2021 inclusief de stikstofvrijstelling voor de bouwsector
Waar komt die brom vandaan?
Vanaf 1 april 2021 mag de buitenunit van een warmtepomp maximaal 40 dB geluid maken. Dit om overlast voor de buren te beperken. SPA WNP berekent het vooraf.
RvS uitspraken stikstof - Update
Kun je met intern salderen aantonen dat een plan geen negatieve gevolgen heeft voor de natuur? Dan is geen Wnb-vergunning nodig. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Ook was er een uitspraak over verkeersemissies.
Spuitzones: afwijken 50 meter?
Tussen spuitzones en gevoelige functies moet 50 meter afstand zitten. Met een goede motivering is een kleinere afstand mogelijk. Dat vraagt om deugdelijk onderzoek. SPA WNP ziet mogelijkheden.
Bijna energieneutraal in 2021: wat verandert er?
Vraagt u na 1 januari 2021 een omgevingsvergunning aan voor nieuwbouw? Dan gelden er nieuwe eisen. De veranderingen op een rij.
Ruim baan voor duurzame woonwijk
Nijkerk krijgt een duurzame woonwijk met 325 woningen. SPA WNP werkte op diverse fronten mee aan de plannen.
Van kantoor naar woningen
In Capelle aan den IJssel krijgt een kantoorpand een nieuwe bestemming met 54 appartementen. SPA WNP draagt bij aan de transformatie.
Geen Wnb vergunning nodig bij tijdelijke stikstofdepositie
Werkt u aan een project waarbij alleen in de aanlegfase sprake is van stikstofdepositie? Dan is een Wnb vergunning misschien niet nodig.
UPDATE: ontwikkelingen stikstof
Door een uitspraak van de Raad van State valt de grondslag weg onder het PAS. Dit heeft gevolgen voor milieuvergunningen en bestemmingsplanprocedures.
Inventarisatie ZZS en pZZS
Vraagt de omgevingsdienst uw bedrijf om informatie over gevaarlijke stoffen? Wij helpen u graag met inventariseren!
Natuurvergunning nodig?
Niet elk bedrijf heeft een natuurvergunning nodig. Maar het kan slim zijn dit vast te onderzoeken. Het kan in de toekomst veel vertraging schelen.
Nieuwe technieken, nieuwe voorschriften
Er zijn nieuwe BREF-documenten voor o.a. de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie. Wat betekent dit voor uw bedrijf?
Bouwplan? Stikstofregister kan uitkomst bieden
Kunt u niet verder met een woningbouwproject door stikstof- problemen? Misschien is dit de oplossing. We checken het graag.
Elektrische laadpaal verplicht bij nieuwbouw
Vanaf 10 maart moeten nieuwe bedrijfspanden per 10 parkeervakken ten minste 1 laadpaal hebben voor elektrische auto's.
UPDATE: Ontwikkelingen Stikstof
Door een uitspraak van de Raad van State valt de grondslag weg onder het PAS. Dit heeft gevolgen voor milieuvergunningen en bestemmingsplanprocedures.

Gearchiveerd nieuws