Beroep tegen onderzoek spuitzone SPA WNP ongegrond

Spuitzone doorstaat toets bij Afdeling

 
Op 21 april 2021 deed de Afdeling Bestuursrechtsspraak van de Raad van State uitspraak over het bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018  van de gemeente Zeist. Een essentieel onderdeel voor de doorgang van het bestemmingsplan was het onderdeel spuitzone. SPA WNP ingenieurs heeft in opdracht van de gemeente zorggedragen voor meerdere locatiespecifieke onderzoeken spuitzone.
 

Locatiespecifiek onderzoek spuitzone

 
Het bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018 is opgesteld voor de actualisatie van het zuidwestelijk buitengebied van de gemeente. Naast de actualisatie zijn in het bestemmingsplan concrete kleinschalige ontwikkelingen meegenomen. De ontwikkelingen bestaan uit het realiseren van woningbouw in de nabijheid van een fruitboomgaard. Voor de realisatie van een goed woon- en leefklimaat en bescherming van de agrarische bedrijfsvoering, zijn door SPA WNP ingenieurs meerdere locatiespecifieke onderzoeken spuitzone uitgevoerd. De onderzoeken zijn zorgvuldig en in samenspraak met initiatiefnemers en externe deskundigen vormgegeven. De conclusie van elk onderzoek was dat met het treffen van diverse driftreducerende  maatregelen er binnen de plangebieden een goed woon- en leefklimaat gerealiseerd kan worden.

 


 

De zaak

Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. Appellant heeft betoogd dat als gevolg van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op de agrarische gronden geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden geborgd bij de voorziene woningen. Dit beroep is ongegrond verklaard. Interessant aan de uitspraak is dat de Afdeling ingaat op onderdelen, die anno 2021 relevant zijn bij de beoordeling van blootstellingsrisico’s bij toepassing van  chemische gewasbeschermingsmiddelen. Een actueel thema, zo blijkt ook uit recente berichtgeving van het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).
 
Bent u op zoek naar een locatiespecifiek onderzoek spuitzone op basis van de laatste inzichten? SPA WNP ingenieurs helpt u graag verder.

 


 

Meer weten?