Stikstofdepositie? SPA WNP helpt met AERIUS

Heeft u bouwplannen? Al tijdens het bouwen en zelfs daarvoor tijdens het slopen moet u rekening houden met stikstofemissie. Het bevoegd gezag wil hier inzicht in.

Stikstof in sloopfase en bouwfase

AERIUS is hét instrument om de stikstofdepositie van individuele bouwplannen op Natura 2000-gebieden te berekenen. Wij gebruiken deze calculator om emissies in aantal mol/ha/jaar te berekenen. Maar emissies bij bouwplannen ontstaan niet alleen tijdens het gebruik. Al in de sloopfase en bouwfase vindt uitstoot plaats van stikstof. Bijvoorbeeld door het gebruik van diesel bij de inzet van werktuigen op de bouwplaats zoals een heimachine, graafmachine of kraan. Of bij de aan- en afvoer van personeel en materieel met vrachtwagens. Hoewel deze emissies niet permanent zijn, kunnen de uitkomsten bij een AERIUS-berekening wel leiden tot een toename van de stikstofdepositie. Daarom wil het bevoegd gezag inzicht in de bijdrage van stikstofdepositie tijdens zowel het gebruik als in de fase van bouwen en slopen.

AERIUS berekening en checklist stikstof

SPA WNP ingenieurs heeft veel ervaring met het berekenen van de stikstofdepositie. Wij kunnen voor uw bouwplan een stikstofdepositieberekening maken volgens de laatste inzichten. Hierbij bepalen we samen de tijdens de aanlegfase vaak nog onbekende emissies. Daarnaast adviseren we u graag over de mogelijkheden over intern salderen en het beperken van stikstofemissies, in elke fase van uw bouwplan.

Meer weten over stikstofdepositie bij uw bouwplan?

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor uw bouwplan? We hebben alvast een checklist klaarliggen waarin u alle stikstofemissies tijdens het slopen en bouwen voor een berekening met de AERIUS calculator kunt invullen. Neem gerust contact op!