Elektrische laadpaal verplicht bij nieuwbouw

Vorig jaar heeft de Europese Commissie ingestemd met het plan ‘Schone energie voor alle Europeanen’. Hierin staan onder meer maatregelen rondom elektrische voertuigen. Zo moeten er verplicht laadpalen komen te staan bij bedrijven en woongebouwen. Eerst bij nieuwe gebouwen, later ook bij bestaande bouw. Vanaf 10 maart 2020 gelden de volgende maatregelen. Deze staan ook in het Bouwbesluit.

Nieuwbouw

Nieuwe bedrijfspanden met meer dan 10 parkeerplaatsen moeten ten minste één laadpaal hebben voor elektrische voertuigen. Daarnaast moeten er loze leidingen liggen voor ten minste één laadpaal per vijf parkeervakken.

Bij nieuwe woongebouwen met 10 of meer parkeerplaatsen moeten er loze leidingen liggen voor een elektrisch laadpunt. Een laadpaal is nog niet verplicht. Maar het moet makkelijk zijn om er later een te plaatsen.

Ingrijpende renovatie

Vindt er een ingrijpende renovatie plaats (ten minste 25% van de gebouwschil)? En betreft de renovatie ook de parkeerplaatsen of de elektrische infrastructuur? Dan gelden dezelfde eisen als bij nieuwbouw. Worden de kosten daarmee hoger dan 7% van de totale renovatiekosten? Dan gelden de nieuwbouweisen niet.

Bestaande bouw vanaf 2021

Vanaf 2021 moeten bestaande gebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen minimaal één laadpaal hebben. Dit geldt niet voor woongebouwen.

 

Meer weten?