Hernieuwde ABM-toetsing

 

Wanneer uw afvalwater gevaarlijke stoffen bevat, moeten deze stoffen worden beoordeeld op hun effect in het oppervlaktewater. Dit geldt ook wanneer u stoffen loost op het riool. De Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM), waarmee de waterbezwaarlijkheid van te lozen stoffen wordt bepaald, is recent herzien. De herziening volgt uit het nieuwe beleid over zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). 

 

Om de waterbezwaarlijkheid te kunnen bepalen is een nieuwe “tool” uitgebracht die bepaalt welke saneringsinspanning u moet doen om de lozing van bezwaarlijke stoffen zo veel mogelijk te minimaliseren.

Ten opzichte van de eerdere methodiek zijn ZZS nu als aparte categorie van waterbezwaarlijkheid opgenomen. Hieraan is de hoogste saneringsinspanning verbonden. Ook wordt de biologische afbreekbaarheid van een stof nu als vertrekpunt gehanteerd bij beoordeling van de waterbezwaarlijkheid.

 

De nieuwe ABM wordt per 1 juli opgenomen als BBT-document in de wetgeving. Is het uitvoeren van een ABM-toets voor stoffen en mengsels in uw afvalwater opgenomen als voorschrift in uw vergunning? Dan kunt u bijvoorbeeld voor een nieuwe grondstof, hulpstof of reinigingsmiddel per 1 juli gebruikmaken van de nieuwe methodiek.

 


Wilt u meer weten over de ABM of een ABM-toetsing laten uitvoeren?