Nieuwsoverzicht

Nieuwe technieken, nieuwe voorschriften
Er zijn nieuwe BREF-documenten voor o.a. de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie. Wat betekent dit voor uw bedrijf?
Monument verduurzamen? SPA WNP geeft advies
​Energiegebruik verminderen, kiezen voor duurzame opwekking van elektriciteit: een monumentaal pand verduurzamen is vaak een complexe opgave. Wij geven integraal advies.
PGS 15: wat betekent het voor uw bedrijf?
Werkt uw bedrijf met gevaarlijke stoffen? Dan krijgt te maken met de PGS 15 nieuwe stijl. We lichten de belangrijkste wijzigingen alvast toe.
Emissiehandel: zo werkt het
Tot eind juni konden bedrijven gratis emissierechten aanvragen bij de Nederlandse Emissieautoriteit. Deze controleert nu de gegevens.
Check of uw bedrijf voldoet aan de milieuwetgeving!
Als ondernemer werkt u hard aan een mooi product. Tegelijk moet u voldoen aan complexe milieuwetgeving. SPA WNP helpt met een compliance check.
Groen licht voor woningbouw ´De Oude Boomgaert´
In Rijsoord is de weg vrij voor 66 nieuwe woningen, prachtig gelegen aan het Waalbos. SPA WNP verzorgde o.a. het bestemmingsplan.
5 misverstanden over spuitzones uit de wereld
Over spuitzones en drift bestaan veel misverstanden. SPA WNP ingenieurs helpt ze uit de wereld en helpt u verder met deskundig advies.
Ontdek hoe leuk het werk bij SPA WNP ingenieurs is
Waarom is het zo leuk werken bij SPA WNP ingenieurs? Ontdek het zelf en bekijk onze meerwaarden en vacatures!
Zorgen geluidsoverlast warmtepompen ongegrond
Warmtepompen zijn sterk in opkomst. We krijgen dan ook steeds vaker vragen over mogelijke geluidhinder.
Berekening stikstofemissie bij ruiming V1-raket
In een natuurgebied bij Zutphen moet een explosief worden geruimd. SPA WNP berekende of een vergunning nodig is.
Nieuwe richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks
In april 2018 is de PGS 31 nieuwe stijl gepubliceerd. Wat betekent de nieuwe richtlijn voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen voor u?
Nieuwe regels voor opslag brandbare vloeistoffen
Met de richtlijn PGS 29 gelden nieuwe regels voor de bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks.
Meer branches verplicht tot energiebesparing
Vanaf 1 januari 2018 zijn 7 nieuwe branches verplicht om maatregelen voor energiebesparing te nemen. U ook? SPA WNP inventariseert wat dit betekent.
Juridische waarborg voor biologische teelt
Biologische fruitteelt is goed voor mens en milieu. Toch zijn planregels of vergunningvoorschriften nodig.
Maatwerk nodig voor geuremissie
Omgevingsdiensten gaan verschillend om met geuremissie. Maatwerk is dus nodig.
Parklaan in impasse door het PAS
Onduidelijkheid rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kan grote gevolgen hebben voor bouwplannen. Zoals bij de Parklaan in Ede-Oost.
Pluimveeslachterij kan verder groeien
Ontvankelijke en complete aanvraag omgevingsvergunning dankzij continu afstemmen en tijdig overleg.
Onzekere situatie rondom stikstofdepositie
Voorkom vertraging van plannen op door stikstofdepositie.
Wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw
SPA WNP ingenieurs volgt de ontwikkelingen op de voet.
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
In het Activiteitenbesluit zijn sinds kort nieuwe regels opgenomen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen.