Nieuwe technieken, nieuwe voorschriften

Heeft u in uw bedrijf één of meerdere IPPC-installaties? Dan valt uw bedrijf onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) van de Europese Unie. Dit kan betekenen dat er verschillende Best Beschikbare Techniek Referentiedocumenten (BREF-documenten) van toepassing zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven in de energiesector, productie en verwerking van voedingsmiddelen, diervoeder, metalen, minerale en chemische industrie of bedrijven die afvalstoffen verwerken.

Actualisatie BREF-documenten

Regelmatig worden Europese BREF-documenten geactualiseerd. Zo zijn onlangs nieuwe BREF’s gepubliceerd voor afvalbehandeling (WT), afvalverbranding (WI), voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie (FDM). Hierin zijn de nieuwste inzichten verwerkt binnen de sector als het gaat om de Best Beschikbare Techniek (BBT). Met vaak als gevolg: scherpere emissie-eisen. Of nieuwe emissiebeperkende technieken die in uw bedrijfsprocessen als BBT worden gezien.

Wat moet de overheid doen?

In de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) staat dat het bevoegd gezag de voorschriften in bestaande vergunningen regelmatig moeten actualiseren. Aanpassingen in de BBT-conclusies moeten dus worden vertaald naar de nieuwe milieuvoorschriften in uw omgevingsvergunning.

Wat moet u doen?

Vraagt u zelf een nieuwe omgevingsvergunning aan? Dan worden de actuele BBT-maatregelen direct in nieuwe voorschriften meegenomen. Maar kan uw bedrijf nog prima verder met de bestaande vergunning? Dan vragen omgevingsdiensten steeds vaker aan bedrijven om aan te tonen dat de bedrijfsvoering voldoet aan de nieuwe BBT-conclusies.

SPA WNP ingenieurs ondersteunt u graag bij het opstellen van de gevraagde informatie. Wij hebben ervaring met het opstellen van BBT-beoordelingen. En als u nog niet volledig voldoet aan de nieuwe eisen, denken we mee over alternatieven. Zijn er door aanpassingen in de BREF-documenten aanvullende eisen voor uw bedrijf? Dan kunnen wij deze voor u inventariseren en u adviseren hoe hieraan te voldoen. En als het nodig is, vragen wij maatwerkvoorschriften aan bij het bevoegd gezag voor uw bedrijfsomstandigheden.

Meer weten?

Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.