SPA WNP begeleidt nieuwbouw Bergman Clinics

Bergman Clinics bouwt een orthopedische focuskliniek aan de Braillelaan in Rijswijk. Eind 2019 moet het nieuwe gebouw gereed zijn. De nieuwbouw staat op een voormalige bedrijfslocatie, aan de overzijde van de bestaande vestiging van Bergman Clinics. Een luchtbrug verbindt de twee gebouwen straks met elkaar.

Ruimtelijke procedure

Voor de realisatie van de nieuwbouw was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. SPA WNP ingenieurs begeleidde de ruimtelijke procedure en voerde milieutechnische onderzoeken uit voor Bergman Clinics. 

Externe veiligheid

De nieuwbouwlocatie ligt binnen het invloedsgebied  van een transportroute voor gevaarlijke stoffen (knooppunt Ypenburg). Daarnaast ligt aan de noordkant een buisleiding voor het transport van gevaarlijke stoffen. Daarom heeft SPA WNP ingenieurs een onderzoek externe veiligheid uitgevoerd. Met een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) hebben we het groepsrisico voor beide risicobronnen berekend en beoordeeld. Voor de vergunningverlening hebben we in samenspraak met de veiligheidsregio het groepsrisico verantwoord. Door meteen de juiste maatregelen te treffen, is de werk- en leefomgeving ook in de toekomst veilig. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over externe veiligheid en risicoanalyses? Of wilt u advies om uw plan te realiseren? Neem contact op met: