SPA WNP ingenieurs en de circulaire industrie

Van afval naar grondstof, dat is het kernidee achter de circulaire economie. Waar mogelijk draagt SPA WNP ingenieurs een steentje bij. Bijvoorbeeld bij de oprichtingsvergunning van PolystyreneLoop.

Nieuwe toepassingen

Veel materialen belanden na gebruik op de stort, worden verbrand, of nog erger komen terecht in het milieu. Bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen zoeken toepassingen voor materialen die we nu nog als afval beschouwen. Zo wordt in de bouw vaak isolatiepiepschuim toegepast, bekend onder de naam expanded polystyreen (EPS). Dit materiaal bevatte tot 2015 HBCD, een broomhoudende vlamvertrager. Deze is erg lastig te recyclen wordt daarom verbrand als afval. Althans, tot nu. In Duitsland is een proces ontwikkeld, dat de broomhoudende vlamvertrager en de Polystyreen (PS) uit EPS kan scheiden. De PS kan dan opnieuw worden gebruikt voor schuimtoepassingen. Uit de HBCD wordt Broom herwonnen, die weer toegepast wordt in de milieuvriendelijk brandvertrager PolyFR. Zo gaan deze kostbare grondstoffen niet verloren.

 

PolystyreneLoop

Het bedrijf PolystyreneLoop gaat dit proces in de praktijk toepassen. Een proeffabriek in Terneuzen gaat circa 3.000 ton EPS uit Nederland, België en Duitsland verwerken. Het ontwerp voor de bouw is volop in ontwikkeling. Het wordt steeds duidelijker hoe de verwerkingsinstallatie eruit komt te zien. Natuurlijk spelen hierbij diverse milieuthema’s een grote rol. SPA WNP ingenieurs verzorgt voor PolyStyreneLoop het milieudeel van de oprichtingsvergunning. Denk aan de vormvrije mer beoordeling, de aanvraag en de technische milieuonderzoeken. Onze ingenieurs dragen hiermee een steentje bij aan een techniek, die onze wereld een stap verder helpt in de circulaire economie. Daar zijn we trots op!

Meer weten?

Lees hier het artikel over PolyStereneLoop in vakblad BEwerken. Bent u bezig met initiatieven op het gebied van recycling? We bekijken graag wat we voor u kunnen betekenen!