Spuitzones: afwijken 50 meter?

Onderzoek naar spuitzones moet voldoen aan hoge eisen, omdat gewasbeschermingsmiddelen ernstige gevolgen kunnen hebben voor de mens. Dat blijkt uit een uitspraak van 16 december 2020 van de Afdeling van de Raad van State. SPA WNP ingenieurs was bij deze zaak als adviseur betrokken. De vraag is of een kortere afstand dan 50 meter tussen gevoelige functies en fruitboomgaarden nog te motiveren is.

Locatiespecifiek onderzoek

In het algemeen ziet de Afdeling een afstand van 50 meter tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid met gewasbeschermingsmiddelen niet als onredelijk. Op grond van deze vaste rechtspraak is het mogelijk om de afstand te verkleinen. Tenminste als er een deugdelijke motivering is met locatiespecifiek onderzoek.

 

In de zaak van 16 december 2020 heeft SPA WNP ingenieurs in het aanvullend locatiespecifiek onderzoek onderzoeksrapporten gebruikt van Plant Research International (PRI). De Afdeling heeft deze werkwijze in de uitspraak van 6 juni 2018 en 25 maart 2020 aanvaard. Toch oordeelt de Afdeling nu dat óók het rapport PRI 2012 ondeugdelijk is. De Afdeling van de Raad van State stelt vast dat PRI-rapporten een relatie leggen tussen drift door de lucht en blootstelling. Door significante lacunes in kennis vormt die relatie geen deugdelijke grondslag voor locatiespecifiek onderzoek naar spuitzones. Juist dat maakt het volgens de Afdeling nu niet mogelijk om drift van gewasbeschermingsmiddelen te voorspellen of betrouwbaar in te schatten op basis van PRI-metingen.

 

Wel bevestigt de Afdeling het toepassen van veiligheidsmarges en correctiefactoren, onder ander voor mengsels van gewasbeschermingsmiddelen. De veiligheidsfactor die wij hebben gemotiveerd voor mengsels is geaccepteerd. Toch blijft er discussie over de correctiefactor voor windhagen. Ook hier schiet wetenschappelijk onderzoek blijkbaar tekort.

Afwijken 50 meter afstand nog mogelijk?

De uitspraak van de Afdeling maakt duidelijk dat naast het onderzoek PRI 2015 (PRI-rapport 609, 2015) nu ook onderzoek PRI 2012 (o.a. PRI-rapport 441, 2012) niet meer bruikbaar is voor een locatiespecifiek onderzoek spuitzone. Het uitgangspunt, dat op basis van een locatiespecifiek onderzoek een kleinere afstand dan 50 meter mogelijk is, wijzigt niet. Maar duidelijk is dat hiervoor een aan zekerheid grenzend onderzoek nodig is. Daarom richten wij onze blik op andere verspreidingsmodellen.

Meer weten?