Omgevingsvergunning voor bouwen

Bij het bouwen of verbouwen van uw woning of utiliteitsgebouw heeft u meestal een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen bouwvergunning) nodig. Wij verzamelen de benodigde gegevens, zoals de tekeningen van de architect, de berekeningen van de constructeur en de (eventueel door ons uitgevoerde) bouwbesluitberekeningen en onderzoeken. Ook kunnen wij voor u het contact met het bevoegd gezag onderhouden. 

 

Soms is een omgevingsvergunning voor bouwen niet nodig en kunt u vergunningvrij bouwen. Wij zoeken dit graag voor u uit en geven advies.

Referentie

Onderzoeken bestemmingsplan en omgevingsvergunning bij nieuwbouw
Voor de realisatie van appartementen is een akoestisch onderzoek en onderzoek brandveiligheid uitgevoerd.

Meer weten over de aanvraag van een omgevingsvergunning?