Plantoetsing aan bouwbesluit

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn vaak Bouwbesluitberekeningen nodig. Denk aan energieprestatieberekeningen (EPC), daglichtberekeningen en ventilatieberekeningen. Maar ook berekeningen rondom thermische isolatie, akoestiek/nagalmtijd, de gevelgeluidwering en brandveiligheid. SPA WNP ingenieurs kan al deze berekeningen voor u uitvoeren. Zodat de omgevingsvergunning snel en efficiënt kan worden verleend.

 

Ook kunnen wij al in een vroeg stadium een quickscan bouwregelgeving uitvoeren. Hiermee krijgt u inzicht in de mogelijke knelpunten voor de wet- en regelgeving. Een quickscan bestaat uit een pure toetsing van het bouwplan aan alle randvoorwaarden van het Bouwbesluit. We kunnen dit doen voor enkele of alle onderdelen die van toepassing zijn. Zoals brandveiligheid, akoestiek, bouwfysica en de voor een doeltreffend gebruik in dit besluit opgenomen regels.

We kunnen ook breder toetsen en bijvoorbeeld aspecten van ruimtelijke ordening meenemen. Zoals een bestemmingsplantoets die kijkt naar geluid, luchtkwaliteit, milieuzonering en externe veiligheid.

Meer weten over bouwbesluitberekeningen?