Bestemmingsplan voor nieuwe melkveehouderij

Aagtekerke

 

Op 2 juli 2015 heeft de gemeenteraad van Veere een bijzonder bestemmingsplan vastgesteld. Het betreft de bedrijfsverplaatsing van een melkveehouderij naar de nieuwe locatie aan de Hoge Duvekotsweg 12 in Aagtekerke. Daarvoor zijn in totaal vier locaties in het buitengebied betrokken geweest. Dit om goed te regelen dat effecten op beschermde soorten in Natura 2000-gebieden worden voorkomen. Er is daarbij tijdig ingespeeld op de inwerkingtreding van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) per 1 juli 2015. 

 

SPA WNP ingenieurs heeft behalve het maken van het bestemmingsplan ook onderzoeken uitgevoerd voor onder andere geluid en stikstofdepositie. Daarnaast is de aanvraag Natuurbeschermingswet verzorgd en is geadviseerd over het Coördinatiebesluit ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. Binnenkort kan onze opdrachtgever met de nieuwbouw aan de slag.


 

Meer weten over het opstellen van een bestemmingsplan?

Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.