Geluidvisie Wageningen Campus

Wageningen

 

In de gemeente Wageningen ligt de Wageningen Campus met daarop onder andere Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR). Op het campusterrein spelen veel nieuwe ontwikkelingen op korte en langere termijn. Het campusterrein is aan meerdere zijden omsloten door woningen. Voor de nieuwe ontwikkelingen wil de gemeente Wageningen het proces met betrekking tot de geluidemissie van het campusterrein stroomlijnen. Hiervoor is een geluidvisie ontwikkeld. 

 

Het doel van de geluidvisie is het beheren en flexibel in kunnen zetten van geluidruimte op de diverse bouwkavels. Daarnaast is het beschermen van de leefomgeving rondom de Wageningen Campus een belangrijke aanleiding voor de geluidvisie. 

 

Door de gemeente Wageningen zijn grenswaarden vastgesteld voor de diverse woongebieden rondom het Campusterrein. Door de gemeente is het stand-still principe gebruikt als uitgangspunt. Dit betekent dat de geluidniveaus bij de woningen niet hoger mogen worden dan het heersende geluid tijdens het opstellen van de geluidvisie. 

 

In de geluidvisie zijn alle inrichtingen en bouwkavels op het campusterrein meegenomen. Voor alle kavels is geluidruimte berekend en in een geluidverkavelingskaart vastgelegd.
De geluidvisie en de geluidverkavelingskaart zijn opgenomen in het bestemmingsplan voor de Wageningen Campus. 


Meer weten over de geluidvisie Wageningen Campus?