MER onderzoek Yara

Sluiskil

 

Door Yara wordt in Sluiskil een nieuwe granulatiefabriek gebouwd voor het maken van hoogwaardige kunstmestproducten. Deze “Ureum 8” fabriek is een belangrijke stap in het vergroten van de productiecapaciteit, het verbreden van de productportfolio en levert tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan het verlagen van de milieubelasting. 

 

Om duidelijkheid te krijgen over de gevolgen voor het milieu in relatie tot de benodigde extra investeringen is het belangrijk randvoorwaarden en mogelijke restricties in een vroeg stadium in beeld te hebben. De milieueffectrapportage (MER) die SPA WNP ingenieurs opstelde voor het Ureum 8 project vormde in die zin een belangrijk instrument. Potentiële knelpunten als stikstofdepositie en emissie van geluid tijdens de bouw- en productiefase blijken uit door SPA WNP ingenieurs uitgevoerd onderzoek te verbeteren met de nieuwe investering. 

 

Het MER-onderzoek geeft goed inzicht in de milieuverbeteringen die deze miljoeneninvestering met zich meebrengt en stellen het bedrijf Yara Sluiskil -dat al meer dan 85 jaar in de Kanaalzone gevestigd is- in staat om ook in de toekomst op een verantwoordelijke wijze te kunnen blijven produceren voor een wereldwijde markt.


Meer weten over MER-onderzoek?