PGS 15 compliance check voedingsmiddelen producent

 

Voor een voedingsmiddelen producent heeft SPA WNP ingenieurs een PGS 15 compliance check uitgevoerd. Hierbij zijn de opslaglocaties van gevaarlijke stoffen en werkvoorraden gecontroleerd en is getoetst of aan de voorgeschreven eisen van de PGS 15 wordt voldaan. 

 

De compliance check van SPA WNP ingenieurs helpt u bij het op orde brengen van de opslag van gevaarlijke stoffen. Het regelmatig uitvoeren van een dergelijke check zorgt voor een veilige werkomgeving. Het uitvoeren van een PGS 15 compliance check is tevens een goede voorbereiding op een inspectie door de overheid of externe audit ISO 14001. 

 

Tijdens de compliance check door SPA WNP ingenieurs wordt speciale aandacht besteed aan:
•    aanwezige stoffen, gevaareigenschappen en hoeveelheden;
•    voorzieningen en algemene toestand van de opslaglocaties;
•    etikettering;
•    MSDS-bladen; 
•    accuraatheid van registraties.

 

De bevindingen worden vastgelegd in de checklijst en waarnodig aangevuld met foto’s, zodat voor iedereen duidelijk is om welke zaken het gaat. Wij geven u meteen duidelijke aanwijzigen hoe de opslagen in lijn met de PGS 15 kunnen worden gebracht. 

Meer weten over PGS 15?