Stikstofrechten op tijd vastgelegd

 

Per 1 juli 2015 trad de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. De PAS verdeelt de beschikbare stikstofruimte tussen industrie, de landbouw en grote infrastructurele projecten. De PAS maakt economische ontwikkeling mogelijk zonder dat dit nadelige effecten heeft op stikstofgevoelige natuurgebieden.

 

Voorafgaand aan de PAS hadden voornamelijk agrariërs hun activiteiten al vastgelegd in een Natuurbeschermingswetvergunning. Veel overige bedrijven hadden dit nog niet gedaan. SPA WNP ingenieurs heeft daarom voor verschillende klanten nog voor 1 juli een Natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd, omdat dit zekerheid bood. 

 

Met de aanvragen werden de vergunde stikstofrechten in de omgevingsvergunning ook als vergund recht vastgelegd onder de Natuurbeschermingswet. Na 1 juli worden de stikstofrechten voor de bestaande situatie namelijk anders berekend en bestond het risico dat er onvoldoende stikstofruimte beschikbaar zou zijn. 

 

Ook voor bedrijven die nu nog geen actie hebben genomen, is het verstandig de bestaande situatie vast te leggen. Niet alleen omdat die verplichting er ligt, maar ook met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Wij leggen uw stikstofrechten aantoonbaar vast en zorgen voor passend advies.


Meer weten over stikstofrechten?